عکس پروفایل آمپر لایف

آمپر لایف

شتابدهنده تخصصی مواد پلیمری هوشمند، سلامت و تجهیزات پزشکی

عکس پروفایل آمپر لایف

آمپر لایف

شتابدهنده تخصصی مواد پلیمری هوشمند، سلامت و تجهیزات پزشکی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اعضا هیئت مدیره

شتابدهی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی