عکس پروفایل آمپر چنج

آمپر چنج

شتابدهنده صنایع خلاق، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و اینترنت اشیا

عکس پروفایل آمپر چنج

آمپر چنج

شتابدهنده صنایع خلاق، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و اینترنت اشیا

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اعضا هیئت مدیره

سازمان ها یا نهادهای بالادستی