آناتومیار

مجموعه واقعیت افزوده آموزش آناتومی و پزشکی
سلامت
آموزش: فناوری آموزشی
آموزش

مجموعه واقعیت افزوده آموزش آناتومی و پزشکی

استارتاپ آناتومیار، به وسیله تکنولوژی واقعیت افزوده ( AR ) و هوش مصنوعی ( AI ) در قالب اپلیکیشن، آناتومی و مباحث پزشکی را آموزش می دهد.

اطلاعات تماس
وبسایت آناتومیار
بنیان‌گذاران
سید سعید آل هاشمی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سید سعید آل هاشمی
مدیر عامل
مشاوران
پروفسور سید بهنام الدین جامعی
سازمان ها یا نهادهای بالادستی
دانش پژوهان فن آور کاشف
زیرمجموعه
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
افراک
بازدیدهای اخیر