عکس پروفایل آنلیش

آنلیش

زخمپوش برای ضایعات لیشمانیاز

عکس پروفایل آنلیش

آنلیش

زخمپوش برای ضایعات لیشمانیاز

زخمپوش برای ضایعات لیشمانیاز

زخمپوش‌های عاری از مواد شیمیایی ساخته شده از بیوپلیمرهای طبیعی که می‌توانند ضایعات لیشمانیاز را به طور کامل درمان کنند. این محصول به دلیل نیاز برای اجرای آزمون‌های بالینی در سطح بین المللی، بدون موفقیت از چرخه‌ی شتابدهی خارج شد.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی

دریافت خدمات شتابدهی