آنلیش

زخمپوش برای ضایعات لیشمانیاز
زیست فناوری: زیست دارو

زخمپوش برای ضایعات لیشمانیاز

زخمپوش‌های عاری از مواد شیمیایی ساخته شده از بیوپلیمرهای طبیعی که می‌توانند ضایعات لیشمانیاز را به طور کامل درمان کنند. این محصول به دلیل نیاز برای اجرای آزمون‌های بالینی در سطح بین المللی، بدون موفقیت از چرخه‌ی شتابدهی خارج شد.

فعالیت این شرکت از تاریخ 1399/12/29 متوقف شده است.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی
دریافت خدمات شتابدهی
شتابدهنده پرتقال
افراک
بازدیدهای اخیر