عکس پروفایل آواچرخ
عکس پروفایل آواچرخ

دوچرخه اشتراکی

سیستم دوچرخه اشتراکی به عنوان یک سیستم حمل و نقل رایگان یا ارزان برای مسیرهای کوتاه و به عنوان تکمیل کننده سیستمهای حمل و نقل شهری.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

دریافت خدمات شتابدهی