آوای الیکا کیش

واردات نهاده‌های دامی کشاورزی و دسته بندی کلیه فرآورده های دام

واردات نهاده‌های دامی کشاورزی و دسته بندی کلیه فرآورده های دام

توسعه و ایجاد و راه اندازی مجتمع های کشت و صنعت و دامپروری، کشاورزی، مرغداری، جوجه کشی، طراحی و نصب و راه اندازی و نگهداری کلیه تأسیسات،بسته بندی کلیه فرآورده های دام و طیور و کشاورزی و مرغی از جمله خدمات آوای الیکا کیش می باشد.

بازدیدهای اخیر