آوای طراوت آسیا

تولید اقلام بهداشتی
اطلاعات تماس
ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
مشتاق دوم نبش سه را مهر ( سفال گری) بر مشتاق جنب سوپر مارکت
سایت اصلی

تولید اقلام بهداشتی

این واحد تولید در سال 94 فعالیت خود را در زمینه تولید اقلام بهداشتی گیاهی آغاز نموده.

اعضا هیئت مدیره
بهزاد ساعدی منفرد
رئیس هیئت مدیره
شهره صادقی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر