آپ - آسان پرداخت پرشین

ارائه دهنده خدمات آنلاین و دستگاه‌های پرداخت

ارائه دهنده خدمات آنلاین و دستگاه‌های پرداخت

شرکت آسان پرداخت پرشین با هدف فعالیت در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی داده‌ها، در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ تأسیس شد به طوری که هدف این شرکت گسترش و تسهیل خدمات پرداخت الکترونیک است.

بنیان‌گذاران
حامد منصوری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
حامد منصوری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر