آپ کوک - مبتکران آینده ویرا

پلتفرم سنجش تجربه مشتری

پلتفرم سنجش تجربه مشتری

آپ کوک، پلتفرم تخصصی سنجش تجربه مشتری می باشد.

بنیان‌گذاران
سعید صالحیان
بنیان‌گذار
مجید صالحیان
بنیان‌گذار
بازدیدهای اخیر