آپ کوک - آپ کوک

ارائه محتوای آموزش آشپزی

ارائه محتوای آموزش آشپزی

آپ کوک در سال 1399 برای ارائه تولید محتوا حرفه ای در زمینه آشپزی متولد شد. آپ کوک قصد دارد بزرگ ترین سایت آموزش آشپزی در ایران شود و سپس فعالیت خود را به زبان های دیگر شروع کند. شعار آپ کوک آموزش حرفه ای آشپزی، شیرینی پزی - کامل ترین سایت رسپی به زبان فارسی است.

بازدیدهای اخیر