آکادمی مد و طراحی پوشاک ایران

آموزش، توانمندسازی، اشتغال
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران

آموزش، توانمندسازی، اشتغال

آکادمی مد و طراحی پوشاک ایران مجموعه‌ای است با هدف یافتن و رفع خلاء های صنعت نساجی و پوشاک که فعالیت خود را با آموزش در حوزه طراحی لباس آغاز کرده است که شامل سه بخش ۱- دپارتمان آموزش، ۲- دپارتمان کارورزی، ۳- دپارتمان جشنواره سالانه است. این آکادمی با کمک هر کدام از دپارتمان های خود به نیازسنجی در صنعت نساجی و نیروهای متناسب با آن نیازها می پردازد.

جذب سرمایه
داوین
بازدیدهای اخیر