عکس پروفایل آکادمی گیمیفیکیشن ایران

آکادمی گیمیفیکیشن ایران (GamificationAcademy)

آموزش و راهبری گیمیفیکیشن، باشگاه مشتریان و وفادارسازی برای کسب و کارها

عکس پروفایل آکادمی گیمیفیکیشن ایران

آکادمی گیمیفیکیشن ایران (GamificationAcademy)

آموزش و راهبری گیمیفیکیشن، باشگاه مشتریان و وفادارسازی برای کسب و کارها

آموزش و راهبری گیمیفیکیشن، باشگاه مشتریان و وفادارسازی برای کسب و کارها

آکادمی گیمیفیکیشن ایران با هدف افزایش آگاهی کسب‌و‌کارها، سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در کلیه حوزه‌ها پیرامون گیمیفیکیشن، کاربردها و تاثیراتش و اصول پیاده‌سازی آن راه‌اندازی شده است تا پس از آشنایی با این مفهوم، در طراحی و توسعه محصول یا سرویس خود از این متدولوژی جذاب و کاربردی استفاده نمایند. آکادمی گیمیفیکیشن ایران در کلیه مسیر در کنار شما خواهد بود.

اطلاعات تماس

آموزش گیمیفیکیشن
درباره آکادمی گیمیفیکیشن
مشاور گیمیفیکیشن
آقای گیمیفیکیشن