آکام مکاترونیک نوین فناور

بومی سازی محصولات مورد نیاز صنعت در حوزه اینترنت اشیاء و اتوماسیون صنعتی پیشرفته

بومی سازی محصولات مورد نیاز صنعت در حوزه اینترنت اشیاء و اتوماسیون صنعتی پیشرفته

هدف شرکت بومی سازی محصولات مورد نیاز صنعت در حوزه اینترنت اشیاء و اتوماسیون صنعتی پیشرفته به منظور افزایش راندمان، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه نگه داری افزایش قابلیت های مدیریتی و همچنین انتقال اطلاعات بر بستر شبکه امن و غیر قابل نفوذ با استفاده از جدید ترین تکنولوژی های روز بر روی سرور های داخلی می باشد.

اعضا هیئت مدیره
امین لشگری
مدیر عامل
محمدحسن ثقفی
رئیس هیئت مدیره
وحید کدیور
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر