آیدین

تولید شیرینی و شکلات

تولید شیرینی و شکلات

شرکت داداش برادر ( آیدین) در زمینه تولید شیرینی و شکلات فعالیت دارد.

اعضا هیئت مدیره
رسول بیوک
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر