آیشن

پلتفرم آموزش غیرحضوری

پلتفرم آموزش غیرحضوری

شرکت دانش و فناوری آینده روشن در طراحی و تولید محصولات چند رسانه ای وارد بازار فناوری اطلاعات و تولیدات شده است.

بنیان‌گذاران
محمدصابر امیری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محمدصابر امیری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر