آینده نگاران سی سرو

خدمات تجاری‌سازی

خدمات تجاری‌سازی

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
انتهای بلوارآفریقا، بلوارگلستان، بلوارگیتی، شماره 19، واحد 101
اعضا هیئت مدیره
سروش ایوبی
مدیر عامل
مهیار مومن
عضو هیئت مدیره
مهستی حق شناس
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر