آی درس - موسسه محتوی سازان آراد

سامانه آموزش الکترونیکی مطالب درسی

سامانه آموزش الکترونیکی مطالب درسی

سامانه به اشتراک گذاری و فروش محتوای آموزشی آی درس با هدف ایجاد بستری مناسب جهت یادگیری دانش آموزان و دانشجویان طراحی و راه اندازی شده است . در فاز اول همه معلمین و مدرسین عزیز میتوانند به صورت رایگان در این سامانه عضو شده و کانال آموزشی خود را فعال کنند .

بازدیدهای اخیر