ابرنئور

خدمات پلتفرم ابری و سرویس مدیریت شده و دواپس
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان حافظ، خیابان رودسر، پلاک ۸، مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی
رایانامه

خدمات پلتفرم ابری و سرویس مدیریت شده و دواپس

بنیان‌گذاران
علی سلماجی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
علی سلماجی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر