ارتباطات ثابت رسپینا

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، کوچه پدران، شماره ۱
سایت اصلی
رایانامه

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
میثم قربانزاده
مدیر عامل
سارا آزاده
مدیر عامل
سید مرتضی معصومی
رئیس هیئت مدیره
سید پویان معصومی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر