ارتعاش الکترونیک آروج

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، بوشهر، بوشهر
خواجه ها ، کوچه دانشجو1 ، بلوار خلیج فارس ، پلاک 0 ، طبقه همکف

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
فاطمه شعبانی
رئیس هیئت مدیره
محسن حیدری کایدان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر