استارت نو پلاس - استارت نو پلاس

پلتفرم دوره های آموزش ویدئویی

پلتفرم دوره های آموزش ویدئویی

استارت نو پلاس بستری است برای افزایش یادگیری مهارت های کاربردی و مهارت های لازم جهت سریع ورود به بازار کار. امیدوار است نقش بزرگی در رشد سطح دانش تخصصی و افزایش نرخ اشتغال در جامعه ایفا کند.

بنیان‌گذاران
سینا رضائی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سینا رضائی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر