استیوژن

جایگزین بافت استخوان
سلامت: درمان: ایمپلنت و پروتز
سلامت: درمان: مواد مصرفی پزشکی

جایگزین بافت استخوان

قطعات جایگزین استخوان و سیستم‌های تزریقی برای بازسازی استخوان (سیمان استخوانی)

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی
دریافت خدمات شتابدهی
شتابدهنده پرتقال
افراک
بازدیدهای اخیر