عکس پروفایل اسنواتک

اسنواتک

مرکز نوآوری و توسعه فناوری اسنوا

عکس پروفایل اسنواتک

اسنواتک

مرکز نوآوری و توسعه فناوری اسنوا

مرکز نوآوری و توسعه فناوری اسنوا

اسنواتک، مرکز نوآوری و توسعه فناوری اسنوا است. پژوهشگران و مهندسان در این مرکز به‌دنبال ایجاد نوآوری در فضایی مشترک میان صنعت، دانشگاه و جامعه پژوهشگران مستقل هستند. اسنواتک برای حمایت هرچه بیشتر از نخبگان و صاحبان ایده، رفع چالش‌های صنعت و ارتقا تکنولوژی فعالیت می‌کند. در همین راستا تلاش دارد ضمن برگزاری رویدادهای مختلف، استقرار آزمایشگاه‌های پیشرفته و حمایت‌های دوره‌ای متنوع از ایده‌ها و استارتاپ‌ها، محل تلاقی مناسبی میان جریان‌های خلاق و نیازهای امروز و آینده صنعت باشد

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: واحد تحقیق و توسعه ، آزمایشگاه فناوری
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی کارخانه نوآوری اسنواتک
ایران، اصفهان، اصفهان
دانشگاه اصفهان، کارخانه نوآوری اسنواتک
وبسایت اسنواتک
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی