عکس پروفایل اسنوا ونچرز

اسنوا ونچرز (اعتماد سازان نوآور انتخاب)

بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر گروه انتخاب الکترونیک

عکس پروفایل اسنوا ونچرز

اسنوا ونچرز (اعتماد سازان نوآور انتخاب)

بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر گروه انتخاب الکترونیک

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

تلفن اصفهان
دفتر تهران
ایران، تهران، تهران
دانشگاه صنعتی شریف، اسنواتک
دفتر اصفهان
ایران، اصفهان، اصفهان
میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، اسنواتک

اعضا هیئت مدیره

سازمان ها یا نهادهای بالادستی