اسپارک

شتابدهنده تخصصی حوزه فناوری اطلاعات

شتابدهنده تخصصی حوزه فناوری اطلاعات

بنیان‌گذاران
سعید نظاره
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سعید نظاره
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر