اعتبار سنجی ارزش آفرین اعتماد

سامانه اعتبارسنجی برای ارائه خدمات ارزش‌آفرین به فعالان اکوسیستم کسب‌و‌کارهای فناور

سامانه اعتبارسنجی برای ارائه خدمات ارزش‌آفرین به فعالان اکوسیستم کسب‌و‌کارهای فناور

اعضا هیئت مدیره
مصطفی عرب لودریچه
مدیر عامل
مهدی محمدپور ترکایش
مدیر عامل
ابوذر سروش
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر