افرا

زیرساخت داده بورس و معاملات الگوریتمی
خدمات حرفه ای

زیرساخت داده بورس و معاملات الگوریتمی

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
دریافت خدمات شتابدهی
کارآفرینی نارون
بازدیدهای اخیر