البرز ماشین جی

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
حمیدرضا حاج قاسمی
مدیر عامل
علیرضا چاوشی
رئیس هیئت مدیره
اکرم عابدینی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر