عکس پروفایل التین پارلار تجارت ارس

التین پارلار تجارت ارس

تهیه ، بسته و بندی خرید و فروش تمام کالاهای مجاز

عکس پروفایل التین پارلار تجارت ارس

التین پارلار تجارت ارس

تهیه ، بسته و بندی خرید و فروش تمام کالاهای مجاز

تهیه ، بسته و بندی خرید و فروش تمام کالاهای مجاز

خرید و فروش اهن الات و سایر کالاهای صنعتی و …….

اطلاعات تماس

تلفن تماس
تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، آذربایجان شرقی، جلفا
مجتمع مشاهیر اذربایجان

بنیان‌گذاران