الوبیزنس

مشاوره کسب و کار در بیش از 20 حوزه از طریق اپلیکیشن

مشاوره کسب و کار در بیش از 20 حوزه از طریق اپلیکیشن

الوبیزنس تلاش کرده است تا تمام حوزه‌های مختلف کسب‌وکار را پوشش دهیم. از این رو در هر حوزه مشاوران خبره را ثبت نام کرده و کاربران می‌توانند با توجه به مساله‌ای که پیش رو دارند با آنها مشورت کنند.

بنیان‌گذاران
امیر براتی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
امیر براتی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر