الیاف توانمند صنعتی اصفهان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، خمینی شهر
دانشگاه صنعتی ، خیابان کمربندی خمینی شهر ، بلوار آزادگان ، پلاک 0 ، ساختمان کریستال ، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
روح اله رستمی نجف آبادی
مدیر عامل
محمد زره بینی اصفهانی
رئیس هیئت مدیره
داوود مستوفی نژاد
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر