ال سورن - شرکت کارن ارغوان فارس

فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی

ال سورن فروشگاه اینترنتی تامین کالا و خدمات برای کسب و کار ها و هرگونه خدمات مورد نیاز کسب و کار است.

بنیان‌گذاران
علی صبور
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
علی صبور
مدیر عامل
جذب سرمایه
کارن ارغوان فارس
بازدیدهای اخیر