امن نگر سامان

پیاده سازی و بهبود نظام های مدیریت، مدیریت پروژه ITو ...
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
ونک-بلوار نلسون ماندلا-خیابان شهید مصطفی والی نژاد-پلاک 17-طبقه سوم

پیاده سازی و بهبود نظام های مدیریت، مدیریت پروژه ITو ...

اعضا هیئت مدیره
محسن غفاری
مدیر عامل
محمد امینی
عضو هیئت مدیره
الناز پهلوان زاده
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر