امید اندیشان تجارت ارس

بازرگانی، دامپروری

بازرگانی، دامپروری

شرکت امید اندیشان تجارت ارس در زمینه واردات دام زنده، فراورده های خام دامی، نهاده های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر