اندیش بنیان فناور ورنا

مطالعه و طراحی و تحقیقات و مشاوره و انتقال تکنولوژی

مطالعه و طراحی و تحقیقات و مشاوره و انتقال تکنولوژی

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان امام خمینی (ره) ساختمان شماره 2 پارک علم و فناوری
اعضا هیئت مدیره
امیر نیکو صالح
مدیر عامل
هانی جوان همت
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر