عکس پروفایل انستیتو توربین گاز

انستیتو توربین گاز

مرکز تحقیقاتی توربین گاز

عکس پروفایل انستیتو توربین گاز

انستیتو توربین گاز

مرکز تحقیقاتی توربین گاز

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: پژوهشگاه یا پژوهشکده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، انستیتو توربین گاز

سازمان ها یا نهادهای بالادستی