اهم

داده های تبلیغات محیطی
تبلیغات، بازاریابی و فروش: تبلیغات محیطی

داده های تبلیغات محیطی

جمع آوری و فروش اطلاعات از تبلیغات محیطی در حال اجرا در مناطق مختلف شهر

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
اطلاعات تماس
دریافت خدمات شتابدهی
مرکز نوآوری آو
بازدیدهای اخیر