عکس پروفایل اهم
عکس پروفایل اهم

داده های تبلیغات محیطی

جمع آوری و فروش اطلاعات از تبلیغات محیطی در حال اجرا در مناطق مختلف شهر

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

شبکه‌های اجتماعی

دریافت خدمات شتابدهی