اوسینا - اوس سینا

ارائه محصولات و خدمات به جامعه پزشکی

ارائه محصولات و خدمات به جامعه پزشکی

اوسینا تولیدکننده تجهیزات پزشکی از جمله سیستم تست ورزش قلبی، سیستم بازتوانی قلبی و دستگاه الکتروکاردیوگراف است

اعضا هیئت مدیره
مریم قاسمی
مدیر عامل
سید وحید نفیسی
رئیس هیئت مدیره
زهرا شخصی توکلیان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر