اپتیمم - بی نظیرکاران بهین دانش سبز سیرجان

پتروشیمی، پایین دستی

پتروشیمی، پایین دستی

شرکت بی نظیرکاران بهین دانش سبز سیرجان به تولید روان کننده، چسب و مواد شوینده می پردازد. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر