اپیمی

پلتفرم هوشمند ایجاد و مدیریت اپلیکیشن

پلتفرم هوشمند ایجاد و مدیریت اپلیکیشن

اپیمی به عنوان یکی از پیشروان صنعت تولید اپلیکیشن به صورت Native ،این امکان را به هر کسب وکاری با هر ابعادی می دهد تا بتوانند به صورت هوشمند با مشتریان خود ارتباط برقرار نمایند و یک کانال جدید ارتباطی با مشتریان خود ایجاد نمایند. اپیمی این امکان را در اختیار همگان قرار می دهد تا به آسانی و بدون هیچ دانش کد نویسی اقدام به تولید اپلیکیشن نمایند و برای وبلاگ، سایت، کتاب، مجله و کسب و کار خود اپلیکیشن ایجاد نمایند.

جذب سرمایه
تدبیر گستران
بازدیدهای اخیر