اکسزون شتابدهنده ی زیست بنیان

شتابدهنده تخصصی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

شتابدهنده تخصصی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

اکسزون شتابدهنده ی زیست بنیان یک شتاب دهنده پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند است این شتابدهنده زیر نظر شرکت زیست تخمیر، اولین شرکت تولید کننده محصولات پروبیوتیک در ایران می باشد.

بنیان‌گذاران
سحر بهمنی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
اشکان راد سعید
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر