عکس پروفایل اکسیر زیست پارسیان

اکسیر زیست پارسیان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی فعال در بخش سلامت

عکس پروفایل اکسیر زیست پارسیان

اکسیر زیست پارسیان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی فعال در بخش سلامت

نقش‌ها

سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: شرکت یا صندوق سرمایه گذاری
سری سرمایه گذاری B ، C
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
-
وبسایت صندوق اکسیر زیست پارسیان
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

سرمایه گذاری ها