اکسیر پرداز سپاهان

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، مبارکه
گرکن جنوبی ، دهستان نورآباد ، روستا منطقه صنعتی مبارکه، خیابان فاز دوم ، خیابان پنجم ، پلاک 1 ، طبقه همکف

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
حمیدرضا قلمکاری
رئیس هیئت مدیره
محمدرضا قلمکاری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر