عکس پروفایل اکسیر پرداز سپاهان

اکسیر پرداز سپاهان

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

عکس پروفایل اکسیر پرداز سپاهان

اکسیر پرداز سپاهان

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، اصفهان، مبارکه
گرکن جنوبی ، دهستان نورآباد ، روستا منطقه صنعتی مبارکه، خیابان فاز دوم ، خیابان پنجم ، پلاک 1 ، طبقه همکف

اعضا هیئت مدیره