ایبال

شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت

شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت

شتاب دهنده ایبال در راستای حمایت از ایده­ ها و کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان، توسط معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی بر اساس سیاست­های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه اندازی و تاسیس شده است. این شتابدهنده درصدد است تا بستر مناسبی برای تبدیل ایده ­های نو به کسب و کار فراهم کند و پس از آن زمینه جذب سرمایه و بالندگی و توسعه استارتاپ­ های ایرانی را فراهم آورد.

بازدیدهای اخیر