ایده پرداز طلوع

سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان

سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان

شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع در سال 1382 بر پایه شیوه های نوین علمی با انگیزه ارائه ی سیستم های پیشرفته ی فناوری اطلاعات تاسیس شده است.

بازدیدهای اخیر