ایران وج

تولیدکننده فرآورده های گیاهی
کشاورزی
تجارت

تولیدکننده فرآورده های گیاهی

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی
دریافت خدمات شتابدهی
ماموت
بازدیدهای اخیر