عکس پروفایل ایران پروبیوتیکس

ایران پروبیوتیکس

پروبیوتیک‌های طبیعی و محلی

عکس پروفایل ایران پروبیوتیکس

ایران پروبیوتیکس

پروبیوتیک‌های طبیعی و محلی

پروبیوتیک‌های طبیعی و محلی

تولید کننده پروبیوتیک طبیعی و محلی بدون منشا مدفوعی.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی

دریافت خدمات شتابدهی