ایران پروبیوتیکس

پروبیوتیک‌های طبیعی و محلی
کشاورزی: فناوری کشاورزی

پروبیوتیک‌های طبیعی و محلی

تولید کننده پروبیوتیک طبیعی و محلی بدون منشا مدفوعی.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی
دریافت خدمات شتابدهی
شتابدهنده پرتقال
افراک
بازدیدهای اخیر