ایراکد

پلتفرم طراحی و ساخت اپلیکیشن

پلتفرم طراحی و ساخت اپلیکیشن

اپلیکیشن ساز ایراکد توسط شرکت برنامه نویسی ایرانیان طراحی و پیاده سازی شده است.با استفاده از این اپلیکیشن ساز امکان طراحی انواع اپلیکیشن فروشگاهی، خبری، اطلاع رسانی، گردشگری، خدماتی، هنری وجود دارد.

بنیان‌گذاران
کاظم معماری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
کاظم معماری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر