ایرسا صنعت شهر نوآفرین

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، قزوین، قزوین
باراجین ، بلوار شهیدبابایی ، بلوار اندیشمندان ، پلاک 0 ، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
پیمان امامی
مدیر عامل
محمد مشفقی
رئیس هیئت مدیره
وحید مشفقی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر