ایمن شاخص شریف

ایمنی بهداشت و محیط زیست
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
دستغیب ، خیابان هاشمی ، کوچه شهید برادران کشاورز رضایی ، پلاک 58 ، طبقه دوم

ایمنی بهداشت و محیط زیست

گروه ایمن شاخص شریف درزمینه پایش آلودگی های زیست محیطی ( آب، خاک، هوا و پسابهای صنایع بزرگ و کوچک) - کارهای خدمات فنی مهندسی درزمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست –طراحی و اجراء و پیادهسازی شامل اطفائ حریق، اعلام حریق، تهویه صنعتی، راهبری سیستمهای ایمنی و آتشنشانی، سیستمهای مدیریتی(IMS, 5S,…)، ارزیابی ریسک، اندازهگیری عوامل زیان آور محیط کار(شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و روانی)- نصب و راه اندازی پروژه های HSE در نفت و گاز و پتروشیمی بصورت طراحی، خرید، اجرا(E.P.C) با سرلوحه قراردادن کیفیت بهتر، شناخته شدن به خوشنامی، جلب رضایت و اعتماد کارفرمایان، در اجرای پروژههای ملی و بین المللی فعالیت مینماید.

اعضا هیئت مدیره
شهرام برزگر
رئیس هیئت مدیره
سجاد برزگر
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر